Γιατί Δημιουργήθηκε το BridgeHub

Το BridgeHub γεννήθηκε από το πάθος νέων ανθρώπων που στόχο έχουν να συμβάλλουν ενεργά στην αναβάθμιση του τόπου τους μέσα από την επιχειρηματικότητα.

Αναπόφευκτα, η περίοδος της κρίσης άφησε πίσω της πολλα κατάλοιπα με κυρίαρχο το φαινόμενο της μετανάστευσης των νέων σε χώρες με περισσότερες ευκαιρίες. Ακόμα και για αυτούς που παρέμειναν εντός της χώρας όμως, οι προοπτικές στον εργασιακό τομέα μειώθηκαν σημαντικά στρέφοντάς τους στην ανεργία.

Το BridgeHub συστάθηκε για να δημιουργήσει τις ευκαιρίες αυτές που θα γεφυρώσουν το χάσμα της ανεργίας και της στασιμότητας με την καινοτομία και την εργασία σε κλάδους που είχαν παραμείνει ανεκμετάλλευτοι στην περιοχή μας.

Ως μέλη του BridgeHub, είμαστε αποφασισμένοι να κάνουμε πράξη την ανάδειξη του τόπου μας με σκοπό να δημιουργηθούν ευκαιρίες για τους ίδιους τους ανθρώπους του. Ξεκινάμε με στόχο τη δημιουργία θέσεων εργασίας, την εξεύρεση πόρων και την προσέλκυση επενδύσεων. Το BridgeHub, επιδιώκει να αποτελέσει τη ΓΕΦΥΡΑ σύνδεσης της περιοχής μας, με ανθρώπους, πρωτοβουλίες, επιχειρηματικές δράσεις αλλά και επενδύσεις.

Το BridgeHub, ως ανεξάρτητος Μη Κερδοσκοπικός οργανισμός, είναι ανοιχτό σε όλους όσους θέλουν να βοηθήσουν στην υλοποίηση του οράματός μας και να συμβάλλουν σε ένα καλύτερο μέλλον για την πόλη μας. Αν θέλεις να σχεδιασεις ευκαιρίες μέσα σε φιλικό κλίμα συνεργασίας και να μοιραστείς ιδέες με ανθρώπους που πρεσβεύουν τις ίδιες αξίες μπορείς να γίνεις μέλος της ομάδας μας.

Στο BridgeHub αναλαμβάνουμε το ρόλο του πυλώνα διασύνδεσης και ενημέρωσης των ενδιαφερόμενων, ενώνουμε υποψήφιους επενδυτές με εκμεταλλεύσιμες ευκαιρίες και υποδομές, μέσα από εκδηλώσεις, εκπαίδευση, σεμινάρια, κανάλια δικτύωσης.

Εκπαίδευση

Επενδύουμε στη γνώση, την ενημέρωση, την εκπαίδευση με σκοπό την ενδυνάμωση των ανθρώπων της περιοχής μας.

Εκδηλώσεις

Ενημερώνουμε τους πολίτες μέσα από εκδηλώσεις με καταρτισμένους καλεσμένους.

Επενδύσεις

Προσελκύουμε επενδυτές με όραμα για την βέλτιστη αξιοποίηση των υποδομών της περιοχής μας.

Δικτύωση

Ενισχύουμε και προωθούμε τις συνέργειες μεταξύ πολιτών και επιχειρηματιών.

Σεμινάρια

Διοργανώνουμε σεμινάρια επιμόρφωσης με σύγχρονο αντικείμενο.

Θέσεις Εργασίας

Δημιουργούμε το πλαίσιο για τη δημιουργία θέσεων εργασίας.

Στο BridgeHub Αισιοδοξούμε, Οραματιζόμαστε, Πράττουμε!

Σχεδιάζουμε και συμμετέχουμε σε δράσεις και προγράμματα, υιοθετούμε και προωθούμε την εκπαίδευση. Επενδύουμε στη γνώση, την ενημέρωση, την εκπαίδευση με σκοπό την ενδυνάμωση των ανθρώπων της περιοχής μας, ώστε οι ίδιοι να την ενσωματώσουν και να αποτελέσουν μέρος της ανάπτυξης. Πιστεύουμε στην γνώση και εργαζόμαστε ομαδικά για τη διάδοση της μέσω των δράσεων μας.

Η ομάδα μας, ξεκινώντας με στόχο τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας συνδέει τις υποδομές της περιοχής μας με ευκαιρίες ανάπτυξης. Οι υποδομές και τα δυνατά στοιχεία της περιοχής μας, είναι από τις επιχειρήσεις αλλά μέχρι και το φυσικό πλούτο μας.

Μέσα από την επαρκή καταγραφή τους και τη συστηματική προβολή τους, στοχεύουμε στην ουσιαστική αξιοποίηση τους.

Σκοπός μας είναι να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας στην περιοχή και ευκαιρίες απασχόλησης των νέων, αλλά και να εκπαιδευτούν σε σύγχρονες επιχειρηματικές πρακτικές οι υπάρχοντες επαγγελματίες.