Το “Envolve Entrepreneurship” με τη πρωτοβουλία  “Envolve On The Go” βρέθηκαν στη πόλη της Λαμίας. To event, διεξήχθη στις 17 Σεπ. 2019 στις εγαταστάσεις της Stevia Hellas, υπο την αιγίδα του Bridge Hub και την υποστήριξη των Stevia Hellas και της Black Belt Academy.

Στόχος του event ήταν, η ενημέρωση τοπικών φορέων και επιχειρηματιών για τους σύγχρονους τρόπους της επιχειρηματικότητας αλλά και τρόπων χρηματοδότητσης, καθοδήγησης και υποστήριξης πρωτοπόρων ιδεών που θα μπορούσαν να εξελιχθούν σε επιτυχημένες “Start-Ups”. Παρουσιάστηκαν τρόποι με τους οποίους ο αγροτικός τομέας μπορεί να γίνει πυλώνας ανάπτυξης, μαζί με τα ΑΕΙ της περιοχής μας. Παράλληλα, ενημερώθηκαν οι συμμετέχοντες για case studies τα οποία πέτυχαν σε άλλες πόλεις της χώρας μας και πως ιδωτικός τομέας μαζί με τους Ο.Τ.Α μπορούν να συνεργαστούν.

Επιπρόσθετα, παρουσιαστηκε από την ομάδα του “Envolve”, o 7ος κύκλος του Envolve Award Greece 2019. Μέσα από αυτό το κύκλο διαγωνίζονται νέες και πρωτοτύπες προτάσεις, με την καλύτερη να καρδίζει 50.000 ευρώ.

Τέλος, συμμετείχαν, επιχειρηματίες από όλους τους κλάδους, ο αντιπεριφερειάρχης και ο αντιδήμαρχος οικονομικών υποθέσεων αλλά και δημόσιοι υπάλληλοι.