Οι Ηθικές μας Αξίες

Στο BridgeHub υπάρχει διάχυτη η πίστη στο πνεύμα της ομαδικότητας, της αμοιβαίας εμπιστοσύνης και της συνεργασίας, με σεβασμό στους ανθρώπους και την κοινωνία.

Η προώθηση της επιχειρηματικότητας και των δράσεων μέσα στην οργάνωση, στηρίζεται σε αξίες και κώδικες, που οι άνθρωποι μας ενστερνίζονται με αφοσίωση και καλό πνεύμα.

Η καλλιέργεια της αυτοπεποίθησης και της υποστήριξης των συνεργειών αποσκοπούν στην ανάπτυξη κλίματος ισότητας και δίκαιης μεταχείρισης, για τα μέλη της οργάνωσης και τους συνεργάτες.

Το BridgeHub υιοθετεί, ευθυγραμμίζεται με και εφαρμόζει τα διεθνή πρότυπα, που σχετίζονται με τον κώδικα ηθικής και δεοντολογίας λειτουργίας των οργανώσεων ΜΚΟ ανά τον κόσμο.

Η ακεραιότητα και η διαφάνεια των ενεργειών μας είναι συστατικό στοιχείο του BridgeHub.

Πρεσβεύουμε πως το δικαίωμα στην ευκαιρία δεν εχει φύλο, ηλικία και εθνικότητα και γι αυτό το BridgeHub απευθύνεται σε όλους όσους μοιράζονται το ίδιο όραμα για ένα καλύτερο μέλλον του τόπου μας.

Στο BridgeHub πιστεύουμε πως όλοι έχουν δικαίωμα στη σε άριστες συνθήκες εργασίας τις οποίες θέλουμε να διαμορφώσουμε.

Στόχος μας είναι η προστασιά και η ανάπτυξη του περιβαλλόντος τόσο σε εκπαιδευτικό επίπεδο αλλά και επιχειρηματικά.

Βρισκόμαστε δίπλα σε κάθε επιχειρηματική προσπάθεια που σκοπό έχει να αναπτύσει σε δραστηριότητα σεβόμενη τη κοινωνία και αναπτύσωντας την.

Πιστεύουμε στους ανθρώπους που νοιάζονται για τον τόπο τους, που θέλουν να χτίσουν το μέλλον τους σε αυτόν παραμένοντας και τολμώντας να διεκδικήσουν ίσες ευκαιρίες με αυτές των μεγάλων αστικών κέντρων.

Λειτουργούμε πάντα με γνώμονα τη συλλογικότητα και τη συνεργατικότητα προς το κοινό όφελος όλων των κατοίκων του τόπου μας.

Ένα μέλλον με ανάπτυξη οικονομική και κοινωνική είναι κοινός στόχος κάθε κοινωνική ομάδας. Είμαστε δίπλα σε κάθε προσπάθεια και προάγουμε την ευημερία όλων μας χωρίς περιορισμούς.