Ο Γιώργος Χατζηχρήστος είναι υποψήφιος διδάκτορας στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου και Ευρωπαϊκός  υπότροφος του προγράμματος «Horizon2020-MSCA-ITN-RurAction: Κοινωνική Επιχειρηματικότητα σε Δομικά Αδύναμες Αγροτικές Περιφέρειες». Είναι πτυχιούχος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, MSc στην Πολιτική Θεωρία από το London School of Economics and Political Science (LSE) και MA στη Φιλοσοφία στο King’s College of London (KCL). Η έρευνά του επικεντρώνεται στην κοινωνική οικονομία, την κοινωνική επιχειρηματικότητα, το θεσμισμό, την πολιτική κοινωνιολογία, την πολιτική οικονομία και τη μεθοδολογία της έρευνας.

“Η συνεργασία του με το Bridgehub και τη Στέβια Ελλάς, είναι αποτέλεσμα μιας βαθιάς πεποίθησης ότι το ερευνητικό έργο πρέπει να επανακτήσει τη γείωσή του με την πραγματική κοινωνία.”